In de jaren '70 was ons lokaal om te vergaderen en les te geven een café, een lokaaltje boven of achter het café. Ook in menige klaslokalen van enkele scholen in Kontich hebben we lesgegeven. Ons materiaal stond her en der in de één of andere garage of berging opgeslagen. Onze vrijwilligers moesten dan voor ze op dienst vertrokken het materiaal her en der ophalen. Dat het niet gemakkelijk was, niet voor diegene die op dienst gingen maar ook niet voor diegene bij wie het materiaal stond wist iedereen.

In 1978 heeft de toenmalige voorzitter Marc Verpooten een brief naar het schepencollege geschreven met de vraag om een locatie via de gemeente te kunnen verkrijgen. Toen was het zover, onze afdeling nam zijn eerste lokaal in gebruik, namelijk het parklokaal naast café de fortuin in centrum Kontich. De sleutel moesten we elke keer op het politiebureel gaan halen. Enkele jaren later moest onze afdeling verplaatsen omdat er in Kontich nood was aan openbare toiletten, deze gingen in deze lokaaltjes gevestigd worden.

De belastingsdienst had een herenhuis op de antwerpsesteenweg. zij kregen een nieuwe locatie naast de post dus, wij kregen het oude herenhuis als lokaal toegewezen. In 1985 hebben we trouwens in dit lokaal ons 15 jarig bestaan gevierd. 
Maar ook deze locatie moest verdwijnen, deze keer voor een parkeerplaats en een fietsenstalling.

Toen werd het gebouw in het gemeentepark onze nieuwe thuis. Op de eerste verdieping vonden we al snel onze draai. Ons les- en vergaderlokaal waren de hemel op aarde. Helaas was dit gebouw al iets ouder en vertoonde het na verloop van tijd serieuze mankementen. Het gemeentebestuur nam het besluit om het grondig te renoveren. Dus opnieuw verhuizen maar naar waar?

Ons materiaal kreeg tijdelijk onderdak in een lokaaltje aan het politiebureel van Kontich, maar een vergaderlokaal en leslokaal vinden was niet zo gemakkelijk. 
Er is ons toen de belofte gedaan dat er in afzienbare tijd een geschikt lokaal voor ons zou ter beschikking gesteld worden. In afwachting konden we een lokaal boven de bib gebruiken waar we tot op heden nog altijd zitten.

Maar Het Vlaamse Kruis afdeling Kontich geeft de moed niet op. Met of zonder eigen lokaal blijven we verder werken aan de uitbouw van onze afdeling.