"EHBO bij Het Vlaamse Kruis ... en het leven blijft mooi"

Het Vlaamse Kruis afdeling Kontich richt jaarlijks een aantal EHBO-cursussen in. Deze opleidingen worden gegeven door ervaren artsen, verpleegkundigen en monitoren van de kruisvereniging. De opleidingen starten half september aan een tempo van één les per week 's avonds en worden gegeven op 3 verschillende locaties:

 • Kontich:   vergaderzaal sportcomplex de Nachtegaal, Duffelsesteenweg 145, 2250 Kontich
 • Lier:   Vrij Techisch Instituut, Kruisbogenhofstraat 7, 2500 Lier
 • Rumst:   vrije basisschool de Vosberg, Pastoor slegersstraat 1, 2840 Rumst

Indien u zich wenst in te schrijven voor één van volgende cursussen of indien u graag meer informatie had gehad,
kan u de afdeling steeds contacteren. 
Mailadres opleidingen: cursus.kontich@hvk.be

Het opleidingspakket is onderverdeeld in 2 modules: basis-EHBO (6 lessen) en de vervolgopleiding (8 lessen). Na iedere module volgt een korte proef. Na iedere module volgt een korte proef. Gevolgd door een getuigschrift indien u geslaagd bent.

De cursus is licht theoretisch (een basiskennis is nodig om inzicht te krijgen in het menselijk lichaam), maar is vooral gericht op praktijk. Hiervoor worden simulanten ingezet. Met deze professionele mensen worden allerlei situaties nagebootst om u de mogelijkheid te bieden bepaalde handelingen te oefenen. In de cursus worden verschillende zaken belicht:

 • anatomie
 • reanimatie
 • wondzorg
 • verbandleer
 • vergiftiging
 • allerhande breuken, kneuzingen en ontwrichtingen
 • slachtofferbenadering en -transport
 • en nog veel, veel meer...

Het inschrijvingsgeld voor deze cursus bedraagt € 35. 
Hierin is alles inbegrepen: de cursusmap in kleur, het oefenmateriaal, het getuigschrift EHBO en uiteraard de verzekering.

Achteraf kunt u steeds bijscholing blijven volgen om op de hoogte te blijven van evoluerende technieken. U mag als stagiair mee naar preventieve hulpposten die we voorzien op manifestaties. Dit kan al onder begeleiding tijdens het volgen van de cursus en is een aanrader om extra praktijkervaring op te doen.
Wilt u later doorstromen en meer opleidingen volgen? Vervolgopleidingen en kaderopleidingen worden ingericht voor actieve vrijwilligers.

De statistieken vertellen ons dat de meeste ongelukken thuis gebeuren. Een snijwonde, een val,.. het is snel gebeurd.
Intussen blijft de geneeskunde grote vooruitgang boeken, zodat zelfs ernstige verwondingen hersteld kunnen worden. Om dit mogelijk te maken, is het noodzakelijk het slachtoffer onmiddellijk na het ongeluk de correcte Eerste Zorgen toe te dienen.

Het Vlaamse Kruis streeft daarom ook na dat tenminste 1 persoon in elk gezin de eerste hulp kan verlenen.